Các dịch vụ:
* Đầu tư định cư thị thực tại Anh Quốc: 00447478004536

Đầu tư định cư thị thực tại Anh Quốc

Việc tổ chức các hội thảo quốc tế hoặc hội thảo không có yếu tố quốc tế phải được sự đồng ý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Sở dĩ phải có giấy phép tổ chức hội thảo  là do cần phải được quản lý bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền về nội dung hội thảo, đảm bảo không vi phạm chính sách, không vi phạm pháp luật.

Trong bài viết này người viết xin giới thiệu về trình tự, thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế ở Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Hội nghị, hội thảo quốc tế là hoạt động hội họp có yếu tố nước ngoài, được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc theo hình thức trực tuyến với ít nhất một đầu cầu thuộc lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

– Hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức có sự tham gia hoặc tài trợ của nước ngoài;

– Hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức nước tổ chức.

Mở công ty văn phòng ở Anh Quốc UKTheo quy định của pháp luật Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế là Thủ tướng Chính phủ đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế cấp cao, thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương của các nước, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế; hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến các vấn đề chính trị, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, biên giới lãnh thổ hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước.  Các Thủ trưởng cơ quan Trung ương, địa phương  có quyền quyết định việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc các trường hợp kể trên và phù hợp với quyền hạn, trách nhiệm quản lý của mình.

Để có được giấy phép tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế, đơn vị tổ chức cần thực hiện theo thủ tục sau:

– Lấy ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

– Có tờ trình (kèm theo đề án tổ chức) trình Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thời hạn trình ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức. Đề án cần nêu rõ:

+ Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;

+ Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);

+ Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp tổ chức hội nghị, hội thảo trực tuyến);

+ Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;

+ Phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);

+ Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài;

+ Nguồn kinh phí;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương liên quan (nếu có).

Đầu tư định cư thị thực tại Anh Quốc– Tiến hành hội nghị, hội thảo theo đúng chương trình, đề án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện đúng các quy định hiện hành về chi tiêu, thanh quyết toán tài chính.

– Gửi báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo cho Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền đã có quyết định phê duyệt trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc hội nghi, hội thảo.

Có thể thấy pháp luật Việt Nam quy định khá chặt chẽ về thủ tục tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế nhằm loại trừ các hoạt động truyền bá thông tin không lành mạnh, chống đối chính sách đường lối của Nhà nước, tạo môi trường văn hóa truyền thông lành mạnh, phát triển.

Hồ sơ xin giấy phép tổ chức hội thảo, sự kiện

    Nội dung sự kiện, hội nghị, hội thảo.
    Mục đích chương trình
    Thời gian địa điểm, tổ chức
    Thành phần tham dự; số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu
    Nguồn kinh phí (nếu có)
    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
    Đơn xin tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo.
    Thư mời có xác nhận đồng ý tham gia nếu có yếu tố người nước ngoài

Dịch vụ xin giấy phép tổ chức sự kiện, hội thảo cửa OceanLaw:

    Tư vấn kiện, thủ tục để được cấp phép tổ chức hội thảo, sự kiện
    Soạn hồ sơ, tài liệu xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện, hội thảo
    Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi và thúc đẩy quá trình giải quyết hồ sơ, nhận kết quản công bố tại cơ quan có thẩm quyền
    Hướng dãn các công việc thực hiện sau khi được cấp phép


    
Căn cứ vào quy định tại mục I phần II Bộ thủ tục hành chính ban hành kèm theo quyết định số 1869/QĐ-UBND thì công ty bạn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận 01 cửa của Sở sau đó nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. Hồ sơ bao gồm:

    Công văn xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;
    Chương trình hội thảo;
    Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan chức năng có liên quan (nếu có);
    Các tài liệu liên quan đến hội nghị, hội thảo quốc tế (như danh sách các đại biểu tham dự, bài phát biểu, các tài liệu giới thiệu về đối tác…);
    Bản sao giấy chứng nhận đầu tư do UBND Thành phố Hà Nội cấp hoặc bản sao giấy phép hoạt động do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc các cấp có thẩm quyền cấp (có chứng thực );
    Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp;
    Văn bản ký kết hợp tác về đào tạo giữa Công ty với phía nước ngoài;
    Thư từ giao dịch chứng nhận đại diện phía nước ngoài tham dự hội thảo;
    Các tài liệu liên quan được giới thiệu tại hội thảo (như chương trình đào tạo, giới thiệu trường, học bổng …).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội sẽ có trách nhiệm cấp văn bản chấp thuận về việc tổ chức hội thảo du học tại Hà Nội. Khi đó công ty bạn sẽ có quyền tổ chức hội thảo du học một cách hợp pháp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của công ty chúng tôi với trường hợp của bạn, nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

   


Máy ấp trứng Vải lọc bùn hiện nay trên thị trường có rất, Nếu không sử dụng vải lọc bùn trong xử lý các chất thải, cặn độc hại mà xả trực tiếp ra môi trường thì sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm
Thi công phào chỉ Các loại vật liệu cách nhiệt này có thể duy tì, Bạn đang quan tâm hay đang có nhu cầu sử dụng các loại vật liệu cách nhiệt, bạn đang tìm hiểu hay chưa biết gì về các sản phẩm cách nhiệt. Bạn cần tư
© 2007 - 2021 https://giare.webdesignsaigon.com
- Phone: +84-908-744-256